Uncategorized

Г.Уянга: Ерөнхийлөгч 1.7 тэрбумын хадгаламжаасаа 1 цагт 835,000₮ -ийн хүү авдаг

Хүмүүс ийм тооцоо гаргачихаж. Манай Ерөнхий сайдын 1,7 тэрбумын хадгаламжийн хүүгийн орлогыг ажлын цагт шилжүүлбэл цагт 835 000₮ юм байна. Гэхдээ энэ манай хамгийн том хөрөнгөтөн биш! Үүнээс дээш бас овоо хэд бий! Тэдний яг эсрэгээр, ингэж өр, хүү төлж байдаг ард иргэд байдгийг тэд мэдэхгүй!
УХНА ИШИГНИЙ З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ УХНААГИЙН ХҮҮ АРДЫН З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ! Хүмүүс ийм тооцоо гаргачихаж. Манай Ерөнхий сайдын 1,7 тэрбумын хадгаламжийн хүүгийн орлогыг ажлын цагт шилжүүлбэл цагт 835 000₮ юм байна. Гэхдээ энэ манай хамгийн том хөрөнгөтөн биш! Үүнээс дээш бас овоо хэд бий! Тэдний яг эсрэгээр, ингэж өр, хүү төлж байдаг ард иргэд байдгийг тэд мэдэхгүй!
УХНА ИШИГНИЙ З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ УХНААГИЙН ХҮҮ АРДЫН З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ! Хүмүүс ийм тооцоо гаргачихаж. Манай Ерөнхий сайдын 1,7 тэрбумын хадгаламжийн хүүгийн орлогыг ажлын цагт шилжүүлбэл цагт 835 000₮ юм байна. Гэхдээ энэ манай хамгийн том хөрөнгөтөн биш! Үүнээс дээш бас овоо хэд бий! Тэдний яг эсрэгээр, ингэж өр, хүү төлж байдаг ард иргэд байдгийг тэд мэдэхгүй!
УХНА ИШИГНИЙ З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ УХНААГИЙН ХҮҮ АРДЫН З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ! Хүмүүс ийм тооцоо гаргач ихаж. Манай Ерөнхий сайдын 1,7 тэрбумын хадгаламжийн хүүгийн орлогыг ажлын цагт шилжүүлбэл цагт 835 000₮ юм байна. Гэхдээ энэ манай хамгийн том хөрөнгөтөн биш! Үүнээс дээш бас овоо хэд бий! Тэдний яг эсрэгээр, ингэж өр, хүү төлж байдаг ард иргэд байдгийг тэд мэдэхгүй!
УХНА ИШИГНИЙ З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ УХНААГИЙН ХҮҮ АРДЫН З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ! Хүмүүс ийм тооцоо гаргачихаж. Манай Ерөнхий сайдын 1,7 тэрбумын хадгаламжийн хүүгийн орлогыг ажлын цагт шилжүүлбэл цагт 835 000₮ юм байна. Гэхдээ энэ манай хамгийн том хөрөнгөтөн биш! Үүнээс дээш бас овоо хэд бий! Тэдний яг эсрэгээр, ингэж өр, хүү төлж байдаг ард иргэд байдгийг тэд мэдэхгүй! УХНА ИШИГНИЙ З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ УХНААГИЙН ХҮҮ АРДЫН З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ! Хүмүүс ийм тооцоо гаргачихаж. Манай Ерөнхий сайдын 1,7 тэрбумын хадгаламжийн хүүгийн орлогыг ажлын цагт шилжүүлбэл цагт 835 000₮ юм байна. Гэхдээ энэ манай хамгийн том хөрөнгөтөн биш! Үүнээс дээш бас овоо хэд бий! Тэдний яг эсрэгээр, ингэж өр, хүү төлж байдаг ард иргэд байдгийг тэд мэдэхгүй! УХНА ИШИГНИЙ З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ УХНААГИЙН ХҮҮ АРДЫН З.ОВЛОН МЭДЭХГҮЙ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *