Uncategorized

Авилгажсан төрийхэнд өдөр тутам орлогоо тайлагнах юм уу . Ү.хэж далд орцгоо муусайн мангарууд

#БАРИМТ;1Банкуудаас Татварын Ерөнхий хуулийн 34.4-г үндэслэн иргэдийн дансны мэдээллийг татварын албанд хүргүүлсэн талаар зарим банкны албан бичгийг баримтаар хүргэж байна.‼️Үүний дагуу харьяа дүүргийн Татварын байгууллагаас иргэд рүү холбогдож байгаа талаарх баримтыг иргэд ирүүлсээр байна. ‼️‼️Банкууд иргэдийн дансны мэдээллийг Татварын албанд хүргүүлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг УИХ- 2021 оны 12 сарын 17-д оруулсан юм байна.”Legalinfo.mn”#Татварын #Ерөнхий #хуулийн 34.4.Арилжааны банк болон банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо болон бусад санхүүгийн эрх бүхий байгууллага дараах мэдээллийг гаргаж, татварын албанд хүргүүлнэ:#Энэзаалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ байна.Эх сурвaлж үргэлжлэлийг эндээс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *