Uncategorized

ГАНЗОРИГ: Дүүдээ хайртай шүү!

25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа”25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа” 25-р суваг телевизийн “21 мянга” шоунд мисс Шүүдэрцэцэг, жүжигчин Ганзориг нар оролцсон. Жүжигчин ГАНЗОРИГ дараах сэтгэгдлийг өөрийн цахим хуудаснаа үлдээжээ. “Shuuderhen P. Хайр татам үзэсгэлэнтэй мисс, хөдөлмөрч шударга дайчин дүү маань үнэхээр чанга өрсөлдөгч байлаа. Дүүдээ хайртай шүү. 21000 шоуны рекордыг эвдэж 5.5 кг хасаж 9640 төгрөгөөр анхны эрэгтэй ялагч боллоо. Намайг дэмжсэн үзэгчид та бүхэнд маш их баярлалаа.25 дугаар сувагт телевиз / Channel 25 Television.ийн хамт олонд баярлалаа”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *