Uncategorized

Эерэг: Б.Азжаргал сурагчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу аймгийнхаа бүх ЕБС-уудын сандал ширээг насанд нь тохирсон болгох ажлыг эхлүүлжээ

Эерэг•••Дарханы засаг дарга Б.Азжаргал сурагчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу аймгийнхаа бүх ЕБС-уудын сандал ширээг насанд нь тохирсон стандартанд нийцүүлэх,шинэчлэх ажлыг эхлүүлжээ.Эхний ээлжинд 1-р сургуулийн сурагчдын ширээ сандалыг 100% бүрэн шинэчилж, хүүхэд багачууддаа хүлээлгэн өгчээ…Эерэг•••Дарханы засаг дарга Б.Азжаргал сурагчдаас ирсэн хүсэлтийн дагуу аймгийнхаа бүх ЕБС-уудын сандал ширээг насанд нь тохирсон стандартанд нийцүүлэх,шинэчлэх ажлыг эхлүүлжээ.Эхний ээлжинд 1-р сургуулийн сурагчдын ширээ сандалыг 100% бүрэн шинэчилж, хүүхэд багачууддаа хүлээлгэн өгчээ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *