Uncategorized

Эмээр бус Тарниар анагаах нь…Хадгалж аваад тарни хүчийг мэдрээрэй

Эмийн бус эмчилгээний арга тарниар анагаахуй 🙏Тарниар анагаах нь зөвхөн уншлага шившлэг бус, бүхэлдээ эм, жор, бясалгал юм. Тарнийн ид шид нь түүний дуудлага буюу чичирхийлэл давтамжинд орших бус харин түүнийг ухамсарлан хэлж буй оюун сэтгэхүйн чадалд оршиж байгаа юм.Эрүүл хүн 1 амьсгал авч гаргахад 3 цун /эрхий хурууны толио/ хэмжээтэй эсвэл 4 тоолсонтой тэнцүү ч гэж үздэг.Тэгвэл аливаа эрхтэний өвчний байдлыг амьсгалын хийн түрэлтийн хүчээр хүрэх энергийн дутагдлын хэмжээгээр тодорхойлж болно.Тухайлбал бөөрний өвчин 2 чи , давсагны өвчин 3чи гэх мэт. Тиймээс энэхүү 2 хэмжээсийг баримтлан бөөрний өвчний уртын хэмжээ болон тухайн өвчний үед унших тарнийн үений хэмжээг тохируулж байж анагаана. Өөрөөр хэлбэл тариний үений тоо нь дээр өгүүлсэн эрхтэн бүхний өвчний уртын хэмжээтэй нийцэж байх учиртай юм.❤️Зүрхний өвчний үед 🙏Ум базар мамаа дагийний базар мамаа бизаяа суухаа 🩸Бөөр давсагны өвчинд 🙏Ум гармаа дагийний хум мамаа бизъяа суухаа 🥵Уушги бүдүүн гэдэсний өвчинд 🙏Ум раднаа дагийний мамаа бизъяа суухаа 👁Нүдний өвчинд🙏 Ум дигда дигда мигда 😬Шүд өвдөхөд 🙏 Ум чам чам сруг сруг суухаа 🔥Галд түлэгдсэнд 🙏 Ум са са ма ма сод😰Халуунтай өвчинд 🙏 Ум ва зи ви ша ху па да 🍼Эх хүн амар нярайлна🙏 Ум ма ни даарий базар ний маха варай ди сайрий хум пад 😷Ханиад эдгээх 🙏 Ум дама дүдий сод суухаа 👃Хамрын өвчинд 🙏Ум гээрээ гээрээ бад суухаа Эдгээр тарнийг 7-21 удаа уншаарай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *