Uncategorized

Хулгана, гахай жилтэй бэрийг Могой, морь, бич, тахиа цагт буулгаарай…Бэр буулгах сайн цаг… Хадгалаад аваарай

БЭР БУУЛГАХ САЙН ЦАГ Хулгана, гахай жилтэй бэрийг- Могой, морь, бич, тахиа цагт Бар, туулай жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, хонь, үхэр цагт Могой, морь жилтэй бэрийг- Бар, туулай, бич, тахиа цагт Бич, тахиа жилтэй бэрийг- Үхэр, хонь, нохой, луу цагт Үхэр, хонь, луу, нохой жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, морь, могой цагт бэр буулгаваас сайн хэмээн сударт заажээ. “БЭРИЙН ЗУРХАЙ” НОМООС  БЭР БУУЛГАХ САЙН ЦАГ Хулгана, гахай жилтэй бэрийг- Могой, морь, бич, тахиа цагт Бар, туулай жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, хонь, үхэр цагт Могой, морь жилтэй бэрийг- Бар, туулай, бич, тахиа цагт Бич, тахиа жилтэй бэрийг- Үхэр, хонь, нохой, луу цагт Үхэр, хонь, луу, нохой жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, морь, могой цагт бэр буулгаваас сайн хэмээн сударт заажээ. “БЭРИЙН ЗУРХАЙ” НОМООС БЭР БУУЛГАХ САЙН ЦАГ Хулгана, гахай жилтэй бэрийг- Могой, морь, бич, тахиа цагт Бар, туулай жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, хонь, үхэр цагт Могой, морь жилтэй бэрийг- Бар, ту аБЭР БУУЛГАХ САЙН ЦАГ Хулгана, гахай жилтэй бэрийг- Могой, морь, бич, тахиа цагт Бар, туулай жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, хонь, үхэр цагт Могой, морь жилтэй бэрийг- Бар, туулай, бич, тахиа цагт Бич, тахиа жилтэй бэрийг- Үхэр, хонь, нохой, луу цагт Үхэр, хонь, луу, нохой жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, морь, могой цагт бэр буулгаваас сайн хэмээн сударт заажээ. “БЭРИЙН ЗУРХАЙ” НОМООСй, бич, тахиа цагт Бич, тахиа жилтэй бэрийг- Үхэр, хонь, нохой, луу цагт Үхэр, хонь, луу, нохой жилтэй бэрийг- Хулгана, гахай, морь, могой цагт бэр буулгаваас сайн хэмээн сударт заажээ. “БЭРИЙН ЗУРХАЙ” НОМООС

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *