Uncategorized

Алтангэрэл судрын хураангуй танд эрүүл энх эд баялаг ухаарал гэгээрэл хайрлана ХУРАЙ ХУРАЙ ХУРАЙ

Алтангэрэл судрын хураангуй. Пагва Сэр-од дамбий до. Санжай дан жанчүв Сэмбий тамжад ла чанцали ло. Лам Ядам Сэр-од дамба до дэ ван бо жалбо ла чанцал ло.Санжай Шагтүв ба дан.Гүн га во ла гаа зал ва.Шарибү шийрэв жий.Монгол вү зүнпрүл дан.Сэр-од дамба а да ди.До а ванбо жалбо лай.Дэ най жомдан дайжи дэ и цэ да диви да и.Сан аг жи циг ди даг га зал до.Дида дэ.:Ними Ними Нимин Дарэ Сү Барна Бра Вха Суу Хаа.Жигдэн сүм нанбар жэдва лаг на зэ сүм бий чог дир лог тамжид лай даг ла сүрэн шиг сүрэн шиг.Жэй лаг на доржэй мрай жий ди винда суу хаа. Үүнийг чин сүсгээр уншваас Алтангэрэл судрыг уншсантай тэнцэх болно гэж зарлигалжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *