Uncategorized

Монголд ганцхан байгаа алтан ЖАДАМБА судраас адис авч өөрийн муу муухайг хөөж, насны хэрэг бүтээж, өлзий буянаа даллаарай.

Манжийн Энх-Амгалан хааны үед нэгэн жарны турш энх амар байхын бэлгэдэл болгон бүтээсэн модон барын хамгийн том Жадамба судар. Жадамба буюу Найман мянгат судрыг нагтан хар цаасан дээр төвд болон уйгаржин монгол бичгээр бичсэн хоёр судар хадгалагддаг. Судрын нүүрэн талд бурхан багш, Жанрайсэг бурхны дүртэй ба судрын ард дөрвөн махранзыг дүрсэлжээ. Махранз нь дөрвөн зүгийг хамгаалахаас гадна төрөх, өвдөх, үхэх, өтлөх гэсэн зовлонгоос хамгаалдаг байна. Уйгаржин монголоор бичигдсэн Жадамба судар 281, төвдөөр бичсэн Жадамба судар 339 хуудастай юм байна.

Жадамба буюу Найман мянгат судрыг сонирхуулъя. Монголчууд эрт дээр үеэс өрх гэрийн шүтээн болгон шүтэж, муу муухайг хөөх, насны хэрэг бүтээх, өлзий буян горилон үдшийн бүрийгээр Жадамба судартайгаа гэр орноо тойрон горойлдог байв. Жадамба судар нь Ганжуурын эхний боть тул түүнийг айл бүр хүндэтгэн дээр нь ном залалгүй тахидаг уламжлалтай. Манжийн Энх-Амгалан хааны үед нэгэн жарны турш энх амар байхын бэлгэдэл болгон бүтээсэн модон барын хамгийн том Жадамба судар. Жадамба буюу Найман мянгат судрыг нагтан хар цаасан дээр төвд болон уйгаржин монгол бичгээр бичсэн хоёр судар хадгалагддаг. Судрын нүүрэн талд бурхан багш, Жанрайсэг бурхны дүртэй ба судрын ард дөрвөн махранзыг дүрсэлжээ. Махранз нь дөрвөн зүгийг хамгаалахаас гадна төрөх, өвдөх, үхэх, өтлөх гэсэн зовлонгоос хамгаалдаг байна. Уйгаржин монголоор бичигдсэн Жадамба судар 281, төвдөөр бичсэн Жадамба судар 339 хуудастай юм байна.

Жадамба буюу Найман мянгат судрыг сонирхуулъя. Монголчууд эрт дээр үеэс өрх гэрийн шүтээн болгон шүтэж, муу муухайг хөөх, насны хэрэг бүтээх, өлзий буян горилон үдшийн бүрийгээр Жадамба судартайгаа гэр орноо тойрон горойлдог байв. Жадамба судар нь Ганжуурын эхний боть тул түүнийг айл бүр хүндэтгэн дээр нь ном залалгүй тахидаг уламжлалтай. Манжийн Энх-Амгалан хааны үед нэгэн жарны турш энх амар байхын бэлгэдэл болгон бүтээсэн модон барын хамгийн том Жадамба судар. Жадамба буюу Найман мянгат судрыг нагтан хар цаасан дээр төвд болон уйгаржин монгол бичгээр бичсэн хоёр судар хадгалагддаг. Судрын нүүрэн талд бурхан багш, Жанрайсэг бурхны дүртэй ба судрын ард дөрвөн махранзыг дүрсэлжээ. Махранз нь дөрвөн зүгийг хамгаалахаас гадна төрөх, өвдөх, үхэх, өтлөх гэсэн зовлонгоос хамгаалдаг байна. Уйгаржин монголоор бичигдсэн Жадамба судар 281, төвдөөр бичсэн Жадамба судар 339 хуудастай юм байна.

Жадамба буюу Найман мянгат судрыг сонирхуулъя. Монголчууд эрт дээр үеэс өрх гэрийн шүтээн болгон шүтэж, муу муухайг хөөх, насны хэрэг бүтээх, өлзий буян горилон үдшийн бүрийгээр Жадамба судартайгаа гэр орноо тойрон горойлдог байв. Жадамба судар нь Ганжуурын эхний боть тул түүнийг айл бүр хүндэтгэн дээр нь ном залалгүй тахидаг уламжлалтай. Манжийн Энх-Амгалан хааны үед нэгэн жарны турш энх амар байхын бэлгэдэл болгон бүтээсэн модон барын хамгийн том Жадамба судар. Жадамба буюу Найман мянгат судрыг нагтан хар цаасан дээр төвд болон уйгаржин монгол бичгээр бичсэн хоёр судар хадгалагддаг. Судрын нүүрэн талд бурхан багш, Жанрайсэг бурхны дүртэй ба судрын ард дөрвөн махранзыг дүрсэлжээ. Махранз нь дөрвөн зүгийг хамгаалахаас гадна төрөх, өвдөх, үхэх, өтлөх гэсэн зовлонгоос хамгаалдаг байна. Уйгаржин монголоор бичигдсэн Жадамба судар 281, төвдөөр бичсэн Жадамба судар 339 хуудастай юм байна.

Жадамба буюу Найман мянгат судрыг сонирхуулъя. Монголчууд эрт дээр үеэс өрх гэрийн шүтээн болгон шүтэж, муу муухайг хөөх, насны хэрэг бүтээх, өлзий буян горилон үдшийн бүрийгээр Жадамба судартайгаа гэр орноо тойрон горойлдог байв. Жадамба судар нь Ганжуурын эхний боть тул түүнийг айл бүр хүндэтгэн дээр нь ном залалгүй тахидаг уламжлалтай. Манжийн Энх-Амгалан хааны үед нэгэн жарны турш энх амар байхын бэлгэдэл болгон бүтээсэн модон барын хамгийн том Жадамба судар. Жадамба буюу Найман мянгат судрыг нагтан хар цаасан дээр төвд болон уйгаржин монгол бичгээр бичсэн хоёр судар хадгалагддаг. Судрын нүүрэн талд бурхан багш, Жанрайсэг бурхны дүртэй ба судрын ард дөрвөн махранзыг дүрсэлжээ. Махранз нь дөрвөн зүгийг хамгаалахаас гадна төрөх, өвдөх, үхэх, өтлөх гэсэн зовлонгоос хамгаалдаг байна. Уйгаржин монголоор бичигдсэн Жадамба судар 281, төвдөөр бичсэн Жадамба судар 339 хуудастай юм байна.

Жадамба буюу Найман мянгат судрыг сонирхуулъя. Монголчууд эрт дээр үеэс өрх гэрийн шүтээн болгон шүтэж, муу муухайг хөөх, насны хэрэг бүтээх, өлзий буян горилон үдшийн бүрийгээр Жадамба судартайгаа гэр орноо тойрон горойлдог байв. Жадамба судар нь Ганжуурын эхний боть тул түүнийг айл бүр хүндэтгэн дээр нь ном залалгүй тахидаг уламжлалтай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *